Att ha en välutbildad personal är nyckeln till framgång. Vi genomför utbildningar, innehållet varierar beroende på företag och målgrupp. Tidsåtgång ca 2 timmar. Diplom/Kursintyg utfärdas.

Ett exempel på en utbildningsplan kan ses här:

  • Betydelsen av en en god hygien för att försvara produktkvalité och varumärke.
  • Olika rengöringstekniker, när var och hur.
  • Vilka regler och lagar gäller?
  • Varför aktsamhet och skydd vid kemikaliehantering?
  • Vad betyder och innebär HACCP?
  • Kunskaptest, teoretiskt och praktiskt.