God hygien är en bra affär – god hygien säljer

Digitalt egenkontrollprogram med databas.

Hygienzonindelat.

Färgkodat system på alla hygienplaner för respektive kemikalier.

Upplagt enligt HACCP principen med planer för korrigerande åtgärder.

Automatisk avisering om alla kontrollpunkter är gjorda eller ej. (Kom ihåg).

Automatisk e-postavisering utan inloggning.

Hygienplanerna utarbetas och lamineras in i A3 format. De sätts upp inom respektive rengöringsområde.

Alla viktiga certifierings- och kvalitetssystem för livsmedelsindustrin kan läggas in i programmet.

Ingen papperexercis, snabbt och enkelt.

Signering/validering online.

Vill du veta mer om vårt Egenkontroll- / Hygienprogram?
Kontakta oss!

Tel: +46 (0)11-18 93 85
Mobil: +46 (0)705-82 42 70
Epost: info@lrgsystems.se
Facebook: www.facebook.com/lrgsystems