HACCP (Hazard Analyses Critical Control Point) är det bästa verktyget för att minimera eventuella hälsofaror.

Ett kvalitetsstyrningsprogram för livsmedelsindustrin för att kunna erbjuda säkra produkter. Mikrobiologiska, kemiska och fysiska risker hanteras.

Livsmedelslagstiftningen

Enligt gällande livsmedelslagstiftning finns kravet på att ett egenkontrollprogram skall finnas och vara upplagt enligt HACCP. Detta kontrolleras av Livsmedelsverket genom besiktning och SLV inspektionsverksamhet.

HACCP- metodik

 • HACCP-principer och koppling till andra kvalitetssystem (EFSIS / BRC / ISO 22000 / IP)
 • Analys av hälsofaror och hur man kan gradera dessa
 • Identifiering av viktiga punkter och kritiska styrpunkter (CCP)
 • Styrning av processer samt korrigering av avvikelser
 • Dokumentation
 • Mät/styrmetoder för CCP-övervakning och verifiering

Innehåll

Risker/hälsofaror i livsmedelsproduktionen

 • Sjukdomsframkallande mikroorganismer
 • Mögel och mykotoxiner
 • Allergener
 • Kemiska hälsofaror i livsmedel
 • Teknik för riskvärdering