ATP mätning används för att effektivt kontrollera renhetsgraden efter avslutad rengöring och diskning.

ATP mätaren (luminometern) mäter livsmedelsrester (ATP = adenosintrifosfat) som finns i de flesta livsmedel.
Den klarar av att upptäcka livsmedelsrester i mycket små doser. Det kan vara mindre än ett halvt milligram av kött eller en halv mikroliter fruktjuice. Analyserna utföres på kritiska punkter (CCP) ex. inuti produktionsutrustning, undersidan, skarvar, hörn, etc med hjälp av en liten svabb, alternativt på sista sköljvattnet vid en CIP-disk. ATP mätaren är multifunktionell, mäter även temperatur, pH samt konduktivitet.

Analyserna göres färdiga direkt vid kontrollpunkterna. Svabben stoppas in i mätaren för avläsning. Svar erhålles inom 10 sekunder. Om de kritiska värderna överskrids kan åtgärder sättas in direkt utan att behöva vänta på svar som vid traditionell mätning med kontaktplattor.
ATP mätaren kan ta emot och lagra information för ända upp till 10 000 testpunkter. Värdena förs över till en PLC och kan enkelt implementeras in i ett HACCP system.