Våra produkter för restaurang och kökshygien innefattar maskindisk, desinfektionsmedel och rengöringsmedel för högsta möjliga hygienstandard för din restaurang. Våra produkter för restaurang och kökshygien innefattar maskindisk, desinfektionsmedel och rengöringsmedel för högsta möjliga hygienstandard för din restaurang.

Desinfektionsmedel

LG 41 DesiCip

DesiCip. För desinfektion, aseptisk fyllning och cirkulationsdisk. Desinficerande. Ej för manuell användning. Användes i slutna system, för Cip-Disk.

LG 26 DesOpen

DesOpen. Flytande snabbverkande desinfektionsmedel för livsmedelsindustri och storkök.

LG 2B Trippel

Flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för livsmedelsindustrin med trippelfunktion. Rengörande, skummande och desinficerande. Användes där höga krav på hygien är ett måste. Klorfritt.

LG 33 HandDes

HandDes. Gel för handdesinfektion.

LG 5 YtDes

Ytdes. Alkoholbaserad desinfektion med snabb avdunstning. Används där man ej kan använda traditionell desinfektion. För bl.a manöverpaneler. vacmaskiner, skärmaskiner.

LG 7 DesiRent

DesiRent. Flytande rengörings- och desinfektionsmedel för allmän desinfektion.

Handdisk

LG 27 DiskPulver

Torrblandat diskpulver för specialrengöring/diskning.

LG 31 HandDisk

Handdisk. Flytande högkoncentrerat handdiskmedel för handdisk och allmän rengöring.

Maskindisk/backdisk

LG 22 AluDisk

LG 22 AluDisk. Flytande icke skummande maskindiskmedel speciellt för aluminium, men även annat gods. Egenskaper: Avlägsnar fett, smuts och proteiner samt förhindrar uppbyggnad av kalkbeläggningar.

LG 30 RökKäppsDisk

Flytande alkalisk icke skummande diskmedel till backdiskmaskiner, kabintvättmaskiner samt diskning/tvätt av övrig utrustning i alla typer av slutna system. Korroderar ej mjuka metaller.

Maskindiskmedel/fast form

LG 29 DiskTabletter

Maskindisktabletter

Maskindiskmedel/pulver

LG 28 MaskinDisk

Maskindiskmedel granulat

Specialrengöringsmedel

LG 37 SkurCreme

Flytande skurmedel.

LG 39 GlasPuts

Glasputs. För blanka ytor som glas och rostfritt.

LG 44 Ellgezyme

Ellgezyme. Flytande surt biologiskt avlopp/luktborttagningsmedel på enzymbas. För underhåll av brunnar, avlopp, fettavskiljare, septiska tankar o.dyl. LG 44 användes även till utrymmen där syre saknas på grund av förruttnelseprocesser i slutna fettavskiljare och avloppstankar. LG 44 tar effektivt bort illaluktande odörer. Produkten stör ej den biologiska processen i exempelvis en septitank.

LG 45 Aroma

Aroma. Flytande neutralt luktborttagningsmedel. LG 45 Aroma användes för borttagning av illaluktande odörer i containrar, sopnedkast, soputrymmen och liknande utrymmen. Kan även användas som tillsats i rengöringsmedel för att skapa en fräsch doft.

LG 24 VegRent

VegRent. Flytande alkaliskt högskummande specialrengöringsmedel för borttagning av svåra beläggningar för olika typer av vegetabiliska oljor, hartser och kåda. Speciellt för bagerier.

LG 27 DiskPulver

Torrblandat diskpulver för specialrengöring/diskning.

Öppen rengöring

LG 14 AllRent

Allrengöringsmedel för all slags rengöring.

LG 38 SpecialDisk

Specialdisk. Flytande alkaliskt icke skummande specialdiskmedel för bl.a slaktkrokar och för avfettning inom livsmedelsindustrin.

LG 2B Trippel

Flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för livsmedelsindustrin med trippelfunktion. Rengörande, skummande och desinficerande. Användes där höga krav på hygien är ett måste. Klorfritt.

LG 30 RökKäppsDisk

Flytande alkalisk icke skummande diskmedel till backdiskmaskiner, kabintvättmaskiner samt diskning/tvätt av övrig utrustning i alla typer av slutna system. Korroderar ej mjuka metaller.

LG 1 Skum

LG 1  Skum/Handdiskmedel. Flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för skumrengöring, allmän manuell rengöring och diskning i livsmedelsindustrin. Egenskaper: LG 1 är utvecklat för daglig och periodisk rengöring och diskning inom livsmedelsindustrin och övrig industri. Mycket bra rengöringseffekt. Korroderar ej mjuka metaller. Lätt att skölja bort.

LG 2 KlorRent

KlorRent. Flytande alkaliskt klorinerat högskummande rengöringsmedel med desinfektion.

LG 21 SkumRent

LG 21 SkumRent. Flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för livsmedelsindustrin. Egenskaper: Utvecklat för daglig rengöring inom all slags livsmedelsindustri. Mycket god fettupplösande förmåga. Löser alla typer av föroreningar som förkommer inom livsmedelsindustrin. Klorfritt.

LG 24 VegRent

VegRent. Flytande alkaliskt högskummande specialrengöringsmedel för borttagning av svåra beläggningar för olika typer av vegetabiliska oljor, hartser och kåda. Speciellt för bagerier.

LG 27 DiskPulver

Torrblandat diskpulver för specialrengöring/diskning.

LG 3 SkumSurt

SkumSurt. Flytande surt högskummande rengöringsmedel för all slags rengöring i livsmedelsindustrin.

LG 31 HandDisk

Handdisk. Flytande högkoncentrerat handdiskmedel för handdisk och allmän rengöring.

LG 4 Perfekt

Perfekt. Färdigdoserat snabbrengöringsmedel för känslig utrustning som, manöverpaneler, vacmaskiner, skärmaskiner o.dyl.

LG 42 RökRent

RökRent. Kraftfullt alkaliskt flytande högskummande rengöringsmedel för rökar med mycket hård nedsmutsning. Egenskaper: Löser kraftiga på-bränningar av tjära, fett och kåda i rökskåp och ugnar.

LG 42 B

RökRent B. Kraftfullt alkaliskt flytande högskummande rengöringsmedel för rökar. Speciellt anpassat för rengöring där man använder flytande rökvätska.

LG 55 Clean Special

Clean Special. Flytande specialrengöringsmedel för truckmärken, klotter och annan svår smuts.

Microbex

Microbex, hygien & desinfektionsduk för rengöring, desinfektion som ger långtidseffekt. Användes på manöverpaneler, skärmaskiner , vacmaskiner och ömtåliga ytor.

Bläddra bland alla produktblad för restaurang/kökshygien