Ett brett utbud av kemiska produkter för lokalvård. Ett brett utbud av kemiska produkter för lokalvård.

Kemiska produkter för städ

LG 14 AllRent

Allrengöringsmedel för all slags rengöring.

LG 15 Kalkbort

Flytande surt rengöringsmedel avsett för sanitärt gods.

LG 37 SkurCreme

Flytande skurmedel.

LG 39 GlasPuts

Glasputs. För blanka ytor som glas och rostfritt.

LG 43 CombiRent

Flytande alkaliskt lågskummande grovrengöringsmedel för skurmaskiner.

LG 5 YtDes

Ytdes. Alkoholbaserad desinfektion med snabb avdunstning. Används där man ej kan använda traditionell desinfektion. För bl.a manöverpaneler. vacmaskiner, skärmaskiner.

LG 31 HandDisk

Handdisk. Flytande högkoncentrerat handdiskmedel för handdisk och allmän rengöring.

LG 4 Perfekt

Perfekt. Färdigdoserat snabbrengöringsmedel för känslig utrustning som, manöverpaneler, vacmaskiner, skärmaskiner o.dyl.

Bläddra bland alla produktblad för lokalvård