LRG CIP-disksystem Additiv Färdigblandad brukslösning Koncentrerad natronlut 2. Doseringsutrustningen 3. Doseringsutrustningen i närbild 4. Automatisk dosering av lut, additiv och vatten. Med LRG Systems doseringssystem fungerar vår Cip-disk utan några som helst problem! Vi har nu använt detta system i drygt två år. Förbrukningen av Natronlut har minskat betydligt och vi har gjort mycket stora besparingar sedan vi installerade doseringssystemet med ett bibehållet hygieniskt resultat, men med ett helt annat miljötänk!

/Tomas Lundh, Fabrikschef,
Ole Flensted AB i Ödeshög

Additiv

LG 10 Add

LG 10 Add. Skumadditiv för skumeffekt. För användning både i alkaliska och sura kemikalielösningar.

LG 53 Addest

Baskoncentrat. LG 53 Addest är en fosfatfri lutförstärkare för tillsats till natronlut i CIP-system. Används som rengöringsförstärkare samt är desinficerande och icke skummande. Motverkar uppkomst av kalk- och mjölkstensbeläggningar. Med LG 53 elimineras diskning med syra. Dosering 0,5 – 2% beroende av vattenhårdhet och föroreningsgrad.

Skumdämpare

LG 25 AntiSkum

Skumdämpare för all slags processvatten. Mycket effektivt vid produktion av potatis och pommes frites och i förhållanden med högt tryck och stark turbulens från processvatten.

CIP Alkaliska produkter

LG 12 CIP-DISK ALKA

CIP-disk alkaliskt icke skummande diskmedel med hög aktivhalt, med desinfektion, avsett för Cip, Back och Vagndisk, klorinerat. Egenskaper: LG 12 avlägsnar fett, smuts och proteiner, samt förhindrar uppbyggnad av kalkbeläggningar. OBS! Ej för diskning av aluminium eller annat mjukt metallgods.

LG 18 CipDisk

Flytande alkaliskt icke skummande cip-diskmedel för alla slags cirkulations-disk. Ej klorinerat. Egenskaper: LG 18 avlägsnar fett, smuts och proteiner samt förhindrar uppbyggnad av kalkbeläggningar. OBS! Ej för diskning av aluminium eller annat mjukt metallgods.

LG 38 SpecialDisk

Specialdisk. Flytande alkaliskt icke skummande specialdiskmedel för bl.a slaktkrokar och för avfettning inom livsmedelsindustrin.

LG 6 Back / VagnDisk

Flytande alkaliskt icke skummande back/vagndiskmedel, klorfritt.

Natronlut 45-50%

Flytande natriumhydroxid i container eller bulk för Cip-disken.

CIP Sura produkter

LG 41 DesiCip

DesiCip. För desinfektion, aseptisk fyllning och cirkulationsdisk. Desinficerande. Ej för manuell användning. Användes i slutna system, för Cip-Disk.

LG 8 CipDisk

CipDisk sur, icke skummande med hög aktivhalt för kraftiga beläggningar.

LG 9 OstformDisk

CIP-diskmedel surt (ostformdisk) icke skummande specialdiskmedel för ostformar till hårdost.

Desinfektionsmedel

LG 41 DesiCip

DesiCip. För desinfektion, aseptisk fyllning och cirkulationsdisk. Desinficerande. Ej för manuell användning. Användes i slutna system, för Cip-Disk.

LG 26 DesOpen

DesOpen. Flytande snabbverkande desinfektionsmedel för livsmedelsindustri och storkök.

LG 2B Trippel

Flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för livsmedelsindustrin med trippelfunktion. Rengörande, skummande och desinficerande. Användes där höga krav på hygien är ett måste. Klorfritt.

LG 33 HandDes

HandDes. Gel för handdesinfektion.

LG 5 YtDes

Ytdes. Alkoholbaserad desinfektion med snabb avdunstning. Används där man ej kan använda traditionell desinfektion. För bl.a manöverpaneler. vacmaskiner, skärmaskiner.

LG 7 DesiRent

DesiRent. Flytande rengörings- och desinfektionsmedel för allmän desinfektion.

Maskindisk/backdisk

LG 22 AluDisk

LG 22 AluDisk. Flytande icke skummande maskindiskmedel speciellt för aluminium, men även annat gods. Egenskaper: Avlägsnar fett, smuts och proteiner samt förhindrar uppbyggnad av kalkbeläggningar.

LG 30 RökKäppsDisk

Flytande alkalisk icke skummande diskmedel till backdiskmaskiner, kabintvättmaskiner samt diskning/tvätt av övrig utrustning i alla typer av slutna system. Korroderar ej mjuka metaller.

Vät- och avrinningsmedel

LG 50 VMA

Flytande surt koncentrerat vät- och avrinningsmedel avsett för flasksköljning eller till annan förpackningsutrustning innan fyllning. Används även som torkmedel för all slags diskgods efter diskning.

Utrustning/system

Grundfos centralt pumpsystem.

Pumpen är avsedd för: Förspolning, Rengöring och Avspolning med tryckförhöjt vatten. Pumpen ansluts till Turn&Clean skum/avspolnings-satelliter, beroende på vald modell. Pumpen är speciellt lämplig vid rengöring i livsmedelsindustrin, t.ex. slakterier, charkuterier, mejerier, bryggerier, fiskindustrier, färdigmats-industrier, storkök och liknande där det ställs höga krav på hygien. Arbetstryck = 40-50 bar. 3 användare samtidigt om man använder 1 pump. Placeras centralt, ej i produktionslokal. Kan byggas ihop med flera pumpar beroende på hur många användare det är samtidigt. Finns även med en App för all lättillgänglig data.

FoamMaster

Skum/avspolningssatellit för livsmedelsindustrin eller för fordonstvätten. Komplett med manometer, 20 m slang, skum/avspolningspistol. Doseringsområde: 0,5% – 20%.

Hygibox

Mobilt ”Allt i ett System”. Plugga in och kör. För högsta möjliga flexibilitet i rengöringen. Avsedd att användas där höga krav på hygien är ett måste.

LGBC 50 Bandtvätt

LG Bandrengöring är till för automatisk skummning och avspolning av olika slags transportband inom livsmedelsindustrin och i applikationer där hög hygien är ett krav.

LRG Jetpumps

Luftstyrda kemikalieresistenta pumpar för central dosering. Pumparna transporterar kemikalier oberoende av sträcka. Flöde: upp till 26 lit/min. Tryck: upp till 8 bar. Sughöjd: upp till 9,6 met.

Slangupprullare

Rostfria slangupprullare finns för alla slangstorlekar. Fördelar = Sparar tid, mindre slitage. Hygieniskt. Finns med svängbart väggfäste vilket underlättar arbetet i sidled. Med ett lätt drag i slangen återgår den till inlindat läge.

Suttner

Skum/avspolningspistol för användning där ergonomi, effektivitet, flexibilitet, hållbarhet och säkerhet är viktigt. Ergonomiskt designad. ”Död mans grepp”. Låg vikt. Säker att använda med en hand. Vattenfödet stängs om pistolen tappas.

Turn&Clean skum / avspolningssystem

Centralt skum/avspolningssystem för högsta möjliga hygienstandard. Flöde: 15-50 lit/min. Avspolningstryck: 20-150 bar. Finns tillgänglig från lågtryck, mellantryck eller upp till högtryck. Tryckluft: 3-8 bar. Max temp: 80°C. Vikt/satellit: 18 kg. Kemikaliedosering: 1-10%. 3 olika kemikalier kan användas + avspolning. Noggrannhet i dosering: ± 0,1%. En slang. Ett handtag för alla funktioner. Enligt ”allt i ett principen”. Färgkodad manualplatta. Rostfritt och syntetiskt material. Upp till 25 meter slang kan användas. Appliceringstid skum = 1m²/sek.

Turn&Clean Skum / Avspolningssatellit

Noggrannhet i dosering ±0,1% = Fast och rätt dosering = mindre kemförbrukning. Doseringsområde 1-10% = Täcker alla behov. Valfritt tryck vid avspolning, från 20 till 80 bar. Lättarbetat = Bättre resultat = Nöjd personal = Hög kvalité på hygienen! Ett handtag för alla funktioner! En slang! Unikt system med 3 olika kemikalier. Alkaliskt, surt och desinfektion

LRG Doseringssystem. Blandningsstation för natronlut och addetiv.

Dubbel kemblandare med nivåvakt för alkali och tensid/additiv. För koncentrerade produkter, 2 fas. Backventil i Viton medföljer. Suger koncentrerad alkali och tensid/addetiv direkt från fat eller container.  Blandar alkali och tensid/addetiv med vatten och fyller buffertlösningen reglerad med flottör automatiskt. Önskad blandning justeras enkelt med hjälp av munstycken, vilket ger exakt brukslösning och god ekonomi. Kopplas på utgående vattenledning. Inga elektriska installationer.

Öppen rengöring

LG 14 AllRent

Allrengöringsmedel för all slags rengöring.

LG 38 SpecialDisk

Specialdisk. Flytande alkaliskt icke skummande specialdiskmedel för bl.a slaktkrokar och för avfettning inom livsmedelsindustrin.

LG 2B Trippel

Flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för livsmedelsindustrin med trippelfunktion. Rengörande, skummande och desinficerande. Användes där höga krav på hygien är ett måste. Klorfritt.

LG 30 RökKäppsDisk

Flytande alkalisk icke skummande diskmedel till backdiskmaskiner, kabintvättmaskiner samt diskning/tvätt av övrig utrustning i alla typer av slutna system. Korroderar ej mjuka metaller.

LG 1 Skum

LG 1  Skum/Handdiskmedel. Flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för skumrengöring, allmän manuell rengöring och diskning i livsmedelsindustrin. Egenskaper: LG 1 är utvecklat för daglig och periodisk rengöring och diskning inom livsmedelsindustrin och övrig industri. Mycket bra rengöringseffekt. Korroderar ej mjuka metaller. Lätt att skölja bort.

LG 2 KlorRent

KlorRent. Flytande alkaliskt klorinerat högskummande rengöringsmedel med desinfektion.

LG 21 SkumRent

LG 21 SkumRent. Flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för livsmedelsindustrin. Egenskaper: Utvecklat för daglig rengöring inom all slags livsmedelsindustri. Mycket god fettupplösande förmåga. Löser alla typer av föroreningar som förkommer inom livsmedelsindustrin. Klorfritt.

LG 24 VegRent

VegRent. Flytande alkaliskt högskummande specialrengöringsmedel för borttagning av svåra beläggningar för olika typer av vegetabiliska oljor, hartser och kåda. Speciellt för bagerier.

LG 27 DiskPulver

Torrblandat diskpulver för specialrengöring/diskning.

LG 3 SkumSurt

SkumSurt. Flytande surt högskummande rengöringsmedel för all slags rengöring i livsmedelsindustrin.

LG 31 HandDisk

Handdisk. Flytande högkoncentrerat handdiskmedel för handdisk och allmän rengöring.

LG 4 Perfekt

Perfekt. Färdigdoserat snabbrengöringsmedel för känslig utrustning som, manöverpaneler, vacmaskiner, skärmaskiner o.dyl.

LG 42 RökRent

RökRent. Kraftfullt alkaliskt flytande högskummande rengöringsmedel för rökar med mycket hård nedsmutsning. Egenskaper: Löser kraftiga på-bränningar av tjära, fett och kåda i rökskåp och ugnar.

LG 42 B

RökRent B. Kraftfullt alkaliskt flytande högskummande rengöringsmedel för rökar. Speciellt anpassat för rengöring där man använder flytande rökvätska.

LG 55 Clean Special

Clean Special. Flytande specialrengöringsmedel för truckmärken, klotter och annan svår smuts.

Microbex

Microbex, hygien & desinfektionsduk för rengöring, desinfektion som ger långtidseffekt. Användes på manöverpaneler, skärmaskiner , vacmaskiner och ömtåliga ytor.

Bläddra bland alla produktblad för livsmedelsindustrin