Visa produktbeskrivning som PDF

Största förändringen jämfört med den gamla modellen av Turn&Clean:

Gjord i ett block. Inga plattor med o-ringar.
Varje kemikalie har sin egen injektor. Ingen omblandning av kemikalierna i injektorn.
Kemikalier transporteras ej genom enheten till injektorn.
Rostfri färgkodad manualplatta.
Enkel service.

  • Lågtryck/Mellantryck (15-50 bar) Flödesområde: 50 lit/min. 2 kem + spolning. (Beroende på vald pump) Vatten in: ½”. Vatten + skum ut: ½”.
  • Lågtryck/Mellantryck (15-50 bar) Flödesområde: 50 lit/min. 3 Kem + spolning. (Beroende på vald pump) = Optimal hygien! Vatten in ½”. Vatten + skum ut: ½”.
  • Mellantryck/Högtryck (50-150 bar) Flödsområde: 25 lit/min. 2 Kem + spolning. (Beroende på vald pump) Vatten in: ¼”. Vatten + skum ut: ½”.
  • Mellantryck/Högtryck (50-150 bar) Flödesområde 25 lit/min. 3 Kem + spolning. (Beroende på vald pump) = Optimal hygien! Vatten in: ¼”. Vatten + skum ut: ½”.

  • Vatten och luftanslutningar sitter högst upp på satelliten.
  • På den vänstra sidan finns 2 eller 3 ventiler (beroende på om man använder 2 eller 3 kemikalier) som styr vattenflödet till ventilerna som sitter längst ner till vänster.
  • Varje kemikalie har en egen injektor. Den gamla enheten var det 1 injektor användes för alla tre kemikalierna.
  • På höger ovansida sitter den stora ventilen, som öppnar och stänger för sköljfunktionen. Vidare sitter där en ventil som öppnar och stänger för lufttillförseln.
  • På undersidan av enheten finns utloppet med en bypass som leder bort det trycksatta vattnet som är kvar i slangen.
  • Hygienisk design.