Beskrivning

Centralt skum/avspolningssystem för högsta möjliga hygienstandard. Flöde: 15-50 lit/min. Avspolningstryck: 20-150 bar. Finns tillgänglig från lågtryck, mellantryck eller upp till högtryck. Tryckluft: 3-8 bar. Max temp: 80°C. Vikt/satellit: 18 kg. Kemikaliedosering: 1-10%. 3 olika kemikalier kan användas + avspolning. Noggrannhet i dosering: ± 0,1%. En slang. Ett handtag för alla funktioner. Enligt ”allt i ett principen”. Färgkodad manualplatta. Rostfritt och syntetiskt material. Upp till 25 meter slang kan användas. Appliceringstid skum = 1m²/sek.

Ladda ned produktblad