Beskrivning

Noggrannhet i dosering ±0,1% = Fast och rätt dosering = mindre kemförbrukning. Doseringsområde 1-10% = Täcker alla behov. Valfritt tryck vid avspolning, från 20 till 80 bar. Lättarbetat = Bättre resultat = Nöjd personal = Hög kvalité på hygienen! Ett handtag för alla funktioner! En slang! Unikt system med 3 olika kemikalier. Alkaliskt, surt och desinfektion

Ladda ned produktblad