Beskrivning

Flytande natriumhydroxid i container eller bulk för Cip-disken.

Ladda ned produktblad