Beskrivning

Luftstyrda kemikalieresistenta pumpar för central dosering. Pumparna transporterar kemikalier oberoende av sträcka. Flöde: upp till 26 lit/min. Tryck: upp till 8 bar. Sughöjd: upp till 9,6 met.

Ladda ned produktblad