Beskrivning

LG Bandrengöring är till för automatisk skummning och avspolning av olika slags transportband inom livsmedelsindustrin och i applikationer där hög hygien är ett krav.

Ladda ned produktblad