Beskrivning

Clean Special. Flytande specialrengöringsmedel för truckmärken, klotter och annan svår smuts.

Ladda ned produktblad