Beskrivning

Flytande surt koncentrerat vät- och avrinningsmedel avsett för flasksköljning eller till annan förpackningsutrustning innan fyllning. Används även som torkmedel för all slags diskgods efter diskning.

Ladda ned produktblad