LG 44 Ellgezyme

/LG 44 Ellgezyme

Beskrivning

Ellgezyme. Flytande surt biologiskt avlopp/luktborttagningsmedel på enzymbas. För underhåll av brunnar, avlopp, fettavskiljare, septiska tankar o.dyl. LG 44 användes även till utrymmen där syre saknas på grund av förruttnelseprocesser i slutna fettavskiljare och avloppstankar. LG 44 tar effektivt bort illaluktande odörer. Produkten stör ej den biologiska processen i exempelvis en septitank.

Ladda ned produktblad

2015-08-21T14:58:54+00:0023 januari, 2015|