Beskrivning

Flytande alkaliskt lågskummande grovrengöringsmedel för skurmaskiner.

Ladda ned produktblad