Beskrivning

RökRent. Kraftfullt alkaliskt flytande högskummande rengöringsmedel för rökar med mycket hård nedsmutsning. Egenskaper: Löser kraftiga på-bränningar av tjära, fett och kåda i rökskåp och ugnar.

Ladda ned produktblad