Beskrivning

DesiCip. För desinfektion, aseptisk fyllning och cirkulationsdisk. Desinficerande. Ej för manuell användning. Användes i slutna system, för Cip-Disk.

Ladda ned produktblad