Beskrivning

Perfekt. Färdigdoserat snabbrengöringsmedel för känslig utrustning som, manöverpaneler, vacmaskiner, skärmaskiner o.dyl.

Ladda ned produktblad