Beskrivning

Flytande alkaliskt icke skummande cip-diskmedel för alla slags cirkulations-disk. Ej klorinerat. Egenskaper: LG 18 avlägsnar fett, smuts och proteiner samt förhindrar uppbyggnad av kalkbeläggningar. OBS! Ej för diskning av aluminium eller annat mjukt metallgods.

Ladda ned produktblad