LG 18 CipDisk

/LG 18 CipDisk

Beskrivning

Flytande alkaliskt icke skummande cip-diskmedel för alla slags cirkulations-disk. Ej klorinerat. Egenskaper: LG 18 avlägsnar fett, smuts och proteiner samt förhindrar uppbyggnad av kalkbeläggningar. OBS! Ej för diskning av aluminium eller annat mjukt metallgods.

Ladda ned produktblad

2015-08-21T14:34:18+00:0023 januari, 2015|