Beskrivning

Flytande surt rengöringsmedel avsett för sanitärt gods.

Ladda ned produktblad