Beskrivning

BioMicro. Mycket goda egenskaper för att lösa hård smuts och fett. Innehåller kokos.

Ladda ned produktblad