Beskrivning

CIP-disk alkaliskt icke skummande diskmedel med hög aktivhalt, med desinfektion, avsett för Cip, Back och Vagndisk, klorinerat. Egenskaper: LG 12 avlägsnar fett, smuts och proteiner, samt förhindrar uppbyggnad av kalkbeläggningar. OBS! Ej för diskning av aluminium eller annat mjukt metallgods.

Ladda ned produktblad