Beskrivning

LG 11 Kallavfettning. Lågaromatiskt petroleumbaserat kallavfettningsmedel. Egenskaper: LG 11 användes inom alla typer av svår avfettning och avvaxning inom industrin och vid fordonstvätt. Löser enkelt olja, asfalt och liknande svår smuts.

Ladda ned produktblad