Beskrivning

LG 10 Add. Skumadditiv för skumeffekt. För användning både i alkaliska och sura kemikalielösningar.

Ladda ned produktblad